HUVUDMENY
- ARKADSPELSINTRESSERADES RIKSFÖRENING -

Anmäl medlemskap

Fyll i formuläret och betala in 120:- (årsavgift) till postgiro 113 94 22 - 8 (mottagare: arkadspelsintresserades riksförening).

* = ej nödvändig uppgift

Namn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Tel:
Mobil: *
Användarnamn på AT: *
E-post:
Övrig information:
VIKTIGT ! Jag (fyll i ditt namn) godkänner att kassör Johan Nordgren för ARF´s räkning
lagrar dessa uppgifter i ett medlemsregister.

Aktuellt

Inköp av Randy Fromm's DVD Super Package Deal

Ny Danmarksresa på gång

Mötestider

Inga nya möten planerade


Formgivning av Tomas Dahlgren
Underhåll och övrig formgivning av Sticky ® och mrdo
© 2005 ARF. Arkadspelsintresserades Riksförening