HUVUDMENY
- ARKADSPELSINTRESSERADES RIKSFÖRENING -

Välkommen till ARFs hemsida !

ARF är en idéell förening (bildad 2003) med medlemmar spridda över hela Sverige. Syftet med föreningen är att samla alla intressenter av arkadspel i ett rikstäckande organ. Målsättningen med föreningen är att utgöra en mötesplats för dess medlemmar, att sprida information om arkadspelens kulturhistoriska betydelse i Sverige, samt att försvara medlemmarnas gemensamma juridiska och kulturhistoriska intressen. Föreningen ska speciellt bevaka juridiska frågor rörande privat samlande av arkadspel och arkadspelsrelaterat material.

Nytt och på gång

Sedan september 2005 lägger vi in nyheter m m direkt i forumet. För den som vill veta vad föreningen haft för sig tills dess så hittar man det här.

Vilka är vi ? Hur många är vi ?

Lista alla medlemmar (Du måste vara inloggad på Arkadtorget)
Länkar till medlemmarnas egna hemsidor hittas här.

Medlemsförmåner

- Medlemsblad. Utges en gång i månaden. Alla medlemmar är välkomna med bidrag och förslag.
- Du får möjligheten att köpa fina produkter speciellt framtagna för medlemmar.
- Rabatt på AT-VIP, kostar normalt 100:-/år. Som ARF-medlem betalar du 80:-/år. Läs mer om AT-VIP på Arkadtorget.
- Resor och evenemang.
- ARF-Lotto
- Samhörighet och coolhetsfaktor!

Föreningsmöten

Styrelsemöten och medlemsmöten hålls i ARF-chatten som, liksom forumet, finns på Arkadtorget.

Om du vill länka till ARF

Liten banner 283x60 1.07 KB Liten resized 140x30 0.98 KB Standard banner 468x60 1.54 KB Standard resized 300x38 4.69 KB d

Aktuellt

Inköp av Randy Fromm's DVD Super Package Deal

Ny Danmarksresa på gång

Mötestider

Inga nya möten planerade


Formgivning av Tomas Dahlgren
Underhåll och övrig formgivning av Sticky ® och mrdo
© 2005 ARF. Arkadspelsintresserades Riksförening